جلفا تبریز کندوان۳/۵روزه  (دارای ظرفیت)

هتل٣ستاره چیپال - تاریخ حرکت ۱۵الی۱۸مرداد ساعت حرکت ۲۰

جلفا تبریز کندوان۳/۵روزه
هتل٣ستاره چیپال
تاریخ حرکت ۱۵الی۱۸مرداد ساعت حرکت ۲۰
خدمات:۳وعده صبحانه،۳ وعده نهار،پذیرایی بین روز
اتوبوس۳۲نفره vipمجهز
قیمت فقط ۷۴۵تومان
گشت:آسیاب خرابه،سدورودارس، بازارمرزی جلفا،کلیسای سنت اتپانوس، تبریزمقبره الشعرا،ایل گلی،روستا سخره ای کندوان

 

 


قیمت 745,000 تومان
     
پرداخت آنلاین