تور ۳/۵ روزه کرمان - بم - شهداد ۵ اسفند  (دارای ظرفیت)

گشت ها : ارگ بم - مدرسه و خمام گنجعلی خان - بازار سنتی - ارگ راین - باغ سفید ایرانی - کلوت شهداد

خدمات : اتوبوس توریستی درجه یک - دو شب اقامت هتل ۳ ستاره ۰ ۳ وعده صبحانه سلف و ۲ وعده عصرانه


قیمت 1,280,000 تومان
     
پرداخت آنلاین